CE-DoP

Met de prestatieverklaring treedt de Construction Products Regulation (CPR) in werking. Deze Europese verordening heeft als doel om het vrije handelsverkeer van bouwproducten op de Europese markt te bevorderen door een uniforme en transparante regelgeving.

Als gevolg van deze nieuwe regelgeving is Connect Products als toeleverende industrie vanaf 1 juli 2014 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring openbaar te maken, ofwel een Declaration of Performance(DoP). De DoP’s worden door Connect Products opgesteld en geven u belangrijke informatie over de productprestaties en het beoogde gebruik ervan.

Wetenswaardigheden CE-markering

Hieronder het overzicht van de betreffende Seal-it® producten: